Przeglądy okresowe budynków

  • przeglądy roczne zgodnie z art. 62 punkt 1 ust 1,
  • przeglądy pięcioletnie zgodnie z art. 62 punkt 1 ust. 2,
  • przeglądy „wiosenne” i „jesienne” zgodnie z art. 62 punkt 1 ust 3,
  • przeglądy doraźnego zgodnie z art. 62 punkt 1 ust. 4.