Obsługa inwestycji

Nasze doświadczenie pozwala nam pomóc każdej ze stron procesu budowlanego na każdym etapie inwestycji:

 • przygotowanie koncepcji oraz studium wykonalności
 • wystąpienie o warunki zabudowy lub lokalizacji celu publicznego
 • opracowanie koncepcji architektonicznej oraz wizualizacji
 • opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami
 • wykonanie kosztorysów inwestorskich
 • wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego
 • wystąpienie o pozwolenie na budowę
 • nadzór nad realizacją inwestycji
 • odbiory częściowe robót
 • rozliczanie częściowe inwestycji
 • odbiór końcowy inwestycji
 • rozliczenie końcowe inwestycji
 • złożeniem wniosków o pozwolenie na użytkowanie