Kosztorysy

KOSZTORYSY INWESTORSKIE, OFERTOWE, POWYKONAWCZE

Nasza oferta skierowana jest zarówno do biur projektowych, firm wykonawczych jak i inwestorów.

 • kosztorysy do koncepcji architektonicznych
 • kosztorysy do programów funkcjonalno – użytkowych
 • kosztorysy studium wykonalności inwestycji
 • kosztorysy inwestorskie
 • kosztorysy ofertowe
 • kosztorysy powykonawcze
 • kosztorysy zamienne

we wszystkich branżach:

 • architektura
 • konstrukcja
 • zagospodarowanie terenu
 • drogi i parkingi
 • sieci i przyłącza
 • instalacja wodociągowa
 • instalacja kanalizacyjna
 • instalacja centralnego ogrzewania
 • instalacja ciepła technologicznego
 • instalacja wody lodowej
 • instalacja wentylacji
 • instalacja klimatyzacji
 • instalacje elektryczne
 • instalacje słaboprądowe
 • automatyka i bms
 • wyposażenie

Przedmiary robót przygotowujemy:

 • z pomiarów z natury,
 • z koncepcji architektonicznych
 • z projektów budowlanych
 • z projektów wykonawczych