Inwentaryzacje budynków

INWENTARYZACJE BUDYNKÓW I BUDOWLI

  • obiekty mieszkaniowe,
  • obiekty biurowe,
  • obiekty użyteczności publicznej,
  • obiekty przemysłowe,
  • detale architektoniczne,

Na podstawie wykonanych pomiarów inwentaryzacyjnych przygotowujemy rzuty, elewacje, przekroje, zestawienia oraz opisy w wersji papierowej lub wersji elektronicznej.