Ekspertyzy techniczne

Obejmuje następujące pozycje:

  • inwentaryzację uszkodzeń elementów konstrukcyjnych i elementów ogólnobudowlanych,
  • badania podłoża gruntowego,
  • badania kontrolne podstawowych materiałów konstrukcyjnych,
  • badania mechaniczno-strukturalne wbudowanych materiałów,
  • analizę statyczną – dynamiczną elementów i ustroju konstrukcyjnego,
  • ocenę rozwiązań technologicznych w poszczególnych fazach realizacji obiektu,
  • określenie głównych przyczyn uszkodzeń elementów konstrukcji i elementów ogólnobudowlanych,
  • zalecenia i wariantowe sposoby wzmocnienia uszkodzonych elementów budynku,
  • wnioski końcowe.