MODERN PRESTIGE – apartamentowiec

Wykonanie projektu budowlanego konstrukcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego o łącznej powierzchni użytkowej około 5.500 m2 – podwykonawstwo.
Zakres:
> projekty konstrukcyjne

Lokalizacja: Gliwice
Województwo: śląskie
Typ obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Model