Charakterystyki i świadectwa

Świadectwa charakterystyki energetycznej, których posiadanie niezbędne jest:

  • przy oddaniu do użytkowania,
  • sprzedaży lub wynajmie budynku lub lokalu,
  • przy przebudowie obiektu (której następstwem jest zmiana charakterystyki energetycznej obiektu).